ОС "Бакалавр"

Інтелектуальні системи енергозбереження в системах життєзабезпечення будівель і споруд

Теплогазопостачання та вентиляція

Теплопостачання

Термодинаміка і тепломасообмін

Інженерне обладнання будівель

Інженерні системи будівель і споруд

Вентиляція і очищення вентиляційних викидів

Кондиціювання повітря

Міські інженерні мережі

Обгрунтування енерго-ресурсозберігаючих проектних рішень в системах життєзабезпечення будівель і споруд

Теплогенеруючі установки

Опалення

Спецпитання аеродинаміки і гідравліки систем теплогазопостачання і вентиляції

 

ОС "Магістр"

Спецкурс з потокорозподілу в системах ТГП і В

Теоретичні основи теплофікації

Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції та облік енергоносіїв

Планування і організація прикладних наукових досліджень

Інноваційні, поновлювальні, альтернативні джерела енергії в системах теплогазопостачання і вентиляції

Інтелектуальні системи управління енергоспоживанням

Енергоефективні інженерингові системи

Контроль якості у будівництві енергоефективних систем

Організація та технічні методи контролю якості енергоефективних будівель

 


Breadcrumbs